Resan till en rättvisare och mänskligare värld !!!

Jämställdhetsprojekt

grage_2   kul

Jämlikhet och Jämställdhet handlar om att all människor har samma värde och rättigheter. 

Män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt på sina arbetsplatser och i bostaden.
Med hjälp av personal skall man få ett fullt delaktigt liv.
Vi har upptäckt att det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder.
Genom att vi producerar lättläst utbildningsmaterial och film om jämställdhet, kommer vi att kunna erbjuda
utbildning och stöd som gör det möjligt att påverka till förändring.

2009 beviljades Föreningen Grunden ett nationellt jämställdhetsprojekt med medel ifrån Allmänna Arvsfonden.
Det är resultatet av den första nationella kvinnokonferensen ” Den jag är ” som Grunden arrangerade för personer
med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet ”Vi Andas Samma Luft” är den officiella fortsättningen.

Mål

* Vi vill göra kvinnor och män medvetna om jämställdhet, så att vi alla får mer jämlikt och bättre liv, arbete, skola,
boende och fritid.
* Vi vill få dagliga verksamheter och alla former av boenden till att göra
likabehandlingsplaner för jämställdhet.
* Politiker och beslutfattare ska känna till att jämställdhetsperspektiv saknas i LSS-lagen.

Målgrupper

* Personer med intellektuell funktionsnedsättning.
* Personal på boende och assistenter.
* Kommunala tjänstemän och politiker.

…………………………………………..

Hej. på er alla!

Jag är ledare  i ämnet Jämställdhet. Vi Andas Samma luft.

Det hänger på er om ni vill lära er något nytt.

Kontakt
Ann Holmberg, projekt ansvarig.
ann@grunden.se

031-707 20 60

Hej på er alla!

Jag arbetar med jämdställdhet. Jag arbetar för oss och för våra medlemmar och alla andra som finns inom Lss-lagen.
Även chefer och handläggare. Vill ni veta och lära er om jämdställdhet mellan männen och kvinnorna?
Jämdställdhet berör förstås även oss som har intelektuella funktionshinder.
Rättigheter som man har,som vem som helst. Jag erbjuder utbildningar för er alla. Om ni vill det.
Vi andas samma luft projektet. Jag forsätter att arbeta med ämnet ( arbetar med andra grejer med.

Translate »