Resan till en rättvisare och mänskligare värld !!!

Om oss

 

Grundens filosofi

Föreningen Grunden är för oss som har intellektuellt funktionshinder.

Vi arbetar fria från kommunerna och föräldra- organisationer.

Grunden ägs och kontrolleras av oss själva. Bara personer med intellektuella funktionshinder kan vara medlemmar med rösträtt.

Vi vill ha respekt och tillit och bli bemötta med värdighet.

Vi måste ha tillgång till byggnader, information, idéer, språk och ord.

Vi vill bestämma själva och ha inflytande över allt som rör oss. Vi måste ha tid och coachning för att kunna vara med på allvar.

Vi arbetar mot all sorts diskriminering och utanförskap på grund av funktionshinder, hudfärg, religion, språk och sexualitet. Vi arbetar mot stämplar och vi kräver att bli bemötta som värderade personer med alla de mänskliga rättigheter varje medborgare har.

Vi vill vara med i hela samhället och dela ansvar med andra.

Vi har samma känslor, tankar och behov som andra. Vi behöver vara med och höra till. Vi har behov av en mening i vårt liv. Vi behöver kärlek och närhet. Vi behöver växa, utvecklas och förändras. Vi behöver betyda något för andra.

Förstås är vi emot alla sorters institutioner, stora som små. Ingen människa skall behöva bo på institution.

Vi svär att vi tillsammans med alla människor med intellektuella funktionshinder i Sverige, Europa och hela världen skall kämpa tillsammans ända till vi är fria från utnyttjande, fria från förtryck, fria från institutioner och diskriminering

Translate »